Schilderen van het Hofland met statushouders

Soeterbroek pakt de begeleiding op.

Tijdens de beursvloer van de Pijnacker-Nootdorpse uitdaging heeft Schildersbedrijf Soeterbroek de winnende match gemaakt met stichting vluchtelingen begeleiding. Deze match hield in dat een uit Syrië afkomstige schilder die als statushouder in Nederland verblijft aan het Nederlandse schildersvak kon snuffelen.

Jaafr, de Syrische schilder heeft een aantal dagen met Soeterbroek meegelopen om te zien of het schildersvak in Nederland hem bevalt. Omdat er een uit Libanon afkomstige schilder bij Soeterbroek werkzaam is, was de taalbarrière geen probleem. Gezamenlijk hebben ze de GSR, een scholengemeenschap in Rotterdam geschilderd.
Om meerdere statushouders een werkervaringplaats te gunnen hebben schildersbedrijf Soeterbroek en Gemeente Pijnacker-Nootdorp gezamenlijk besloten om het binnen schilderwerk van het Hofland op te pakken.

Het Hofland, een voormalig woonzorgcentrum wordt omgebouwd tot circa 60 woningen voor statushouders en starters. Het binnen schilderwerk zal vanaf juni worden opgepakt door statushouders onder begeleiding van een Arabisch sprekende schilder van Schildersbedrijf Soeterbroek.